OWSAN-serien
OWSAN-serien

Lensevannseparatorer kan leveres i kapasiteter fra 0,5 - 10 m3/time. Lensevannseparatorene er typegodkjent i henhold til IMO resolution MEPC.107 (49).