IRLA 30CC
IRLA 30CC

Norsk Atlas AS leverer forbrenningsovner i kapasiteter fra 100.000 – 1.000.000 kcal/t for forbrenning av fast avfall eller fast avfall/sludge. Ovnene er IMO typegodkjent og kan også leveres komplett ferdig installert i container.