RO (Omvendt osmose) anlegg

AQE-60D
AQE-60D

RO – anlegg er et attraktivt alternativ for ferskvannsproduksjon for installasjoner med begrenset eller ingen tilgang på spillvarme. Norsk Atlas AS leverer RO-anlegg i kapasiteter fra 2 – 500m3/døgn/enhet. Et utvalg standard enheter og kapasiteter er tilgjengelig, men anlegg kan også produseres etter kundens spesifikasjoner og behov og kan dermed tilpasses tilgjengelig plass.

AQE-S serien
AQE-S serien
AQE-M serien
AQE-M serien