URF-serien

Ferskvann produsert ved evaporering eller omvendt osmose har lav pH og er fattig på mineraler og salter som finnes i drikkevannet på land.  Lav pH forårsaker lett korrosjon i rørledninger, noe som viser seg ved at vannet er ”rustent”.  Dette problemet elimineres med et mineraliseringsfilter fra Norsk Atlas AS som justerer pH og tilfører vannet mineraler. Mineraliseringsfiltre leveres i kapasiteter fra 1,5 m3/time til 20 m3/time.

H06 granulated rehardening material
H06 granulated rehardening material