Kullfilter/partikkelfilter

USC-serien
USC-serien

Aktivt kull forbedrer smak og utseende på vannet ved at organiske forurensninger som f.eks. sporer av hydrokarboner og klorrester fjernes. Kullfilter anbefales installert etter hydroforanlegget, men før UV anlegget i ferskvannssystemet om bord. Norsk Atlas AS leverer kullfiltre i kapasiteter fra 2,5 – 15 m3/time. Filterhusene kan også benyttes til partikkelfiltre.

UCF-serien
UCF-serien