Norsk Atlas AS leverer evaporatorer for produksjon av ferskvann i kapasiteter fra 1 – 100 m3/døgn/enhet.  Spillvarme fra fremdrifts- og/eller hjelpemotorer, alternativt damp eller andre varmekilder kan benyttes som energikilde.

AQE-25/2 2-trinns evaporator
AQE-25/2 2-trinns evaporator

Evaporatorene leveres med rørvarmeveksling og kan leveres i 1- eller 2-trinnsutførelse.