Norsk Atlas AS leverer evaporatorer for produksjon av ferskvann i kapasiteter fra 1 –- 100 m3/døgn/enhet. Spillvarme fra fremdrifts- og/eller hjelpemotorer, alternativt damp eller andre varmekilder kan benyttes som varmekilde.

Evaporatorene leveres med rør- eller platevarmeveksling og kan leveres i 1- eller 2-trinnsutførelse.