• AQE-25/2 2-stage evaporator
  • AQE-60D RO system
  • Gefico IP units
  • H06 granulated rehardening material
  • Laydown skid for helicopter refueling systems
  • IRLA 30CC incinerator
  • OWSAN series oily water separator
  • PRM series sewage treatment
  • Seaview clear window screens
  • UB series UV systems
  • UCF series carbon filters

I skipsfartens tjeneste siden 1979

Ferskvannsproduksjon og behandling

Siden starten i 1979 har Norsk Atlas AS vært forbundet med produkter for ferskvannsproduksjon og behandling. I dag er dette fortsatt vårt viktigste produktområde med et omfattende utvalg av produkter.

Miljøteknologi og avfallshåndtering

Et annet viktig produktområde i Norsk Atlas AS er miljøteknologi og avfallshåndtering. Innenfor dette området tilbyr vi forbrenningsovner, lensevannseparatorer og kloakkrenseanlegg.

Andre produkter

Helicopter refueling systemer, diesel aggregater, anti-groesystemer, varmevekslere, og roterende vinduer inngår også i vår produktportefølje.

Vi samarbeider med en rekke anerkjente utstyrsprodusenter innenfor våre produktområder.

HLP Solutions

HLP Solutions AS er etablert av Norsk Atlas i samarbeid med Autek AS. HLP-Solutions (www.hlp-solutions.com) er norsk distributør av kabel og rørgjennomføringer fra Hawke Transit System (www.hawke-hts.com) som opprinnelig ble utviklet for 30 år siden for å møte de tøffe og farlige kravene fra oljeindustrien i Nordsjøen.