• AQE-25/2 2-stage evaporator
 • AQE-60D RO system
 • Gefico IP units
 • H06 granulated rehardening material
 • Laydown skid for helicopter refueling systems
 • IRLA 30CC incinerator
 • OWSAN series oily water separator
 • PRM series sewage treatment
 • Seaview clear window screens
 • Anchors and chain
 • UB series UV systems
 • UCF series carbon filters

I skipsfartens tjeneste siden 1979

Ferskvannsproduksjon og behandling

Siden starten i 1979 har Norsk Atlas AS vært forbundet med produkter for ferskvannsproduksjon og behandling. I dag er dette fortsatt vårt viktigste produktområde med et omfattende utvalg av produkter.

Miljøteknologi og avfallshåndtering

Et annet viktig produktområde i Norsk Atlas AS er miljøteknologi og avfallshåndtering. Innenfor dette området tilbyr vi forbrenningsovner, lensevannseparatorer og kloakkrenseanlegg.

Andre produkter

Helicopter refueling systemer, Deltamax Energy Saving System, anti-groesystemer, varmevekslere, Deltamax Energy Saving System og roterende vinduer inngår også i vår produktportefølje.

Vi samarbeider med en rekke anerkjente utstyrprodusenter innenfor våre produktområder.

I samarbeid med Trillo Anclas y Cadenas S.L.U. kan Norsk Atlas AS tilby et bredt utvalg av ankere og ankerkjetting.